venerdì 11 gennaio 2008

Medieval Falconery

Medieval Falconery in Scandinavia
Velkommen til Skandinaviens første hjemmeside om falkejagt. Her kan du læse om falkejagt som den praktiseres i Nordeuropa, om falkejagten' historie i Skandinavien og falkejagtens betingelser i Danmark. Måske vil den også inspirere til at starte med denne traditionsrige, ældgamle og økologiske jagtform. I så fald skal man vide at falkonér bliver man ikke på internettet, eller ved at læse nok så mange af de bøger, der refereres til på disse sider. Mange af siderne er skrevet ud fra den antagelse at læseren ingen eller kun ringe kendskab har til falkejagt. Besøgende danske falkonérer vil forhåbentlig finde boglisterne i "Bibliotheca Accipitraria", aktivitetskalenderen, jagthistorierne i "I kaminilden's skær" og kapitlerne om kultur & historie interessante.
I erkendelse af at det største publikum til en hjemmeside om falkejagt, skal findes udenfor Skandinavien, findes mange sider kun på engelsk.

http://users.cybercity.dk/~ccc12787/

Nessun commento: