venerdì 18 maggio 2007

JORNADA FRANCISCANISME, ESTAT I SOCIETAT A LA CORONA D’ARAGO (SEGLES XIII-XV)
21 de maig de 2007

16:00 Manuel Sanchez (Institucio Mila i Fontanals, CSIC) L’elit itinerant franciscana a la Corona d’Aragon
16:45 Paolo Evangelisti (Universita di Trieste) Identitat comunitaria, monarquia i Estat: conceptes i projectes politics dels franciscans
17:30 Pausa - Cafe
17:45 Jaume Mensa (Universitat Autonoma de Barcelona) Arnau de Vilanova i els beguins. Una nova espiritualitat medieval
18:30 Xavier Renedo (Universitat de Girona) Filosofi a i etica politica en els teorics del mon francisca: el cas de Francesc Eiximenis Coordinacio: Manuel Sanchez (Institucio Mila i Fontanals)
Residencia d’Investigadors CSIC-Generalitat de Catalunya, carrer Hospital 64 Tel. 93 443 27 59 |
vai al sito
www.residencia-investigadors.es

Nessun commento: